To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Техникалық жобалау

  • Компьютерлік геологиялық үлгілеу
  • Шахталар мен кендерді компьютерлік жобалау
  • Технологиялық үдерістерді тұжырымдамалық жобалау
  • Су ресурстарын басқару
  • Өндіріс қалдықтары қоймаларын жобалау
  • Қоршаған ортаға бағалау әсерін жүргізу және экологиялық менеджмент
  • Экномикалық үлгілеу

Қазақстанда жұмыс істегендіктен, біз ҚР-да қабылданған техникалық ережелер мен стандарттарды сақтап, альтернативті жобалық шешімдерді анықтауға және нұсқаларды оңтайландыруға мүмкіндік беретін заманауи технологияларын қолданамыз. Мәселен, компьютерлік бағдарламалардың көмегімен, кенді үлгілеу кезінде біз сенімділеу үш өлшемді үлгі құра аламыз, кен орынды борттық құрамына өңдеудің альтернативті тәсілдер мен жалғаспалылығының әсерін, ресурстардың өнімділігі  мен пайдалануды анықтай аламыз. Сондай-ақ, кен туралы мәлімет компьютерлендірілгендіктен, біз тез арада бірнеше нұсқаны талдай аламыз.  Біздің қазақстандық инженерлеріміз жобалық шешімдерді қазақстандық сала ережелері мен стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Қолайлы шешім таңдалғаннан кейін, тиісті жобалау институты біздің басшылығымызда жасаған ТЭН жобасына техникалық тапсырма дайындаймыз.